Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2019 12:24 Informacja Zestawienie zmian w funduszu str. 1
08.05.2019 12:22 Informacja Zestawienie zmian w funduszu str. 2
08.05.2019 12:17 Informacja Rachunek zysków i strat str. 1
08.05.2019 12:15 Informacja Rachunek zysków i strat str. 2
08.05.2019 11:59 Informacja Informacja dodatkowa str. 1
08.05.2019 11:57 Informacja Informacja dodatkowa str. 2
08.05.2019 11:55 Informacja Informacja dodatkowa str. 3
08.05.2019 11:53 Informacja Informacja dodatkowa - wyciąg
08.05.2019 11:37 Informacja Bilans str. 3
08.05.2019 11:34 Informacja Bilans str. 2

1 2 następna